CC-Link System Compact Type Remote I/O

จำหน่ายโมดูล CC-LINK

สนใจติดต่อ sale@vrautomation.biz

หรือ LINE ID : @vrautomation

หรือ โทร.0838488314

AJ65SBTB1-8D, AJ65SBTC4-16D, AJ65SBTW4-16D, AJ65SBTB1-8T,
AJ65SBTC4-16DT, AJ65SBTW4-16DT

AJ65SBTB1-32T1, AJ65SBTCF1-32D, AJ65SBTCF1-32T,
AJ65SBTCF1-32DT

AJ65SBTB1-32DT, AJ65SBTCF1-32D, AJ65SBTCF1-32T,
AJ65SBTCF1-32DT, AJ65SBTB2-8A, AJ65SBTB2-16A, AJ65SBTB2-8R,
AJ65SBTB2-16R, AJ65SBTB2-8S, AJ65SBTB2-16S

AJ65SBTB2N-8A, AJ65SBTB2N-16A, AJ65SBTB3-8D, AJ65SBTB3-16D,
AJ65SBTB2-8T, AJ65SBTB2-16T, AJ65SBTB2N-8R, AJ65SBTB-16R,
AJ65SBTB2N-8S, AJ65SBTB2N-16S, AJ65SBTB32-8DT,
AJ65SBTB32-16DT, AJ65SBTB1-16DT, AJ65SBTB1-16DT1,
AJ65SBTB1-32DT1

AJ65VBTCU3-8D1, AJ65VBTCU3-16D1, AJ65VBTCU2-8T,
AJ65VBTCU2-16T, AJ65VBTCF1-32DT1

AJ65SBTB2-8A, AJ65SBTB2-16A, AJ65SBTB2-8R, AJ65SBTB2-16R,
AJ65SBTB2-8S, AJ65SBTB2-16S

AJ65FBTA4-16D, AJ65FBTA4-16DE, AJ65FBTA42-16DT,
AJ65FBTA42-16DTE

AJ65FBTA2-16T, AJ65FBTA2-16TE

AJ65SBTB1-8T1, AJ65SBTB2-8T1, AJ65SBTB2-16T1, AJ65SBTC1-32T1,
AJ65SBTB1-16DT3, AJ65SBTB1-32DT3, AJ65SBTB32-8DT2,
AJ65SBTB32-16DT2, AJ65SBTC4-16DT2, AJ65SBTC1-32DT2,
AJ65SBTC1-32DT3

AJ65VBTS3-16D, AJ65VBTS3-32D, AJ65VBTS2-16T, AJ65VBTS2-32T,
AJ65VBTS32-16DT, AJ65VBTS32-32DT, AJ65VBTCE3-8D,
AJ65VBTCE3-16D, AJ65VBTCE2-8T, AJ65VBTCE2-16T,
AJ65VBTCE32-16DT

AJ65VBTCE3-32D, AJ65SBTC4-16DN, AJ65SBTC4-16DE,
AJ65VBTCE32-32DT

AJ65SBTB1B-16TE1, AJ65SBTB1-32TE1, AJ65SBTB1-32DTE1

AJ65SBTB3-16D5, AJ65SBTB1-32D5

AJ65DBTB1-32D, AJ65DBTB1-32T1, AJ65DBTB1-32R, AJ65DBTB1-
32DT1, AJ65DBTB1-32DR

AJ65SBTB32-16DR, AJ65SBTB3-16KD, AJ65SBTB1-32KD,
AJ65SBTB32-16KDT2, AJ65SBTB32-16KDT8, AJ65SBTB1-32KDT2,
AJ65SBTB1-32KDT8

AJ65SBTB32-16KDR

AJ65VBTCFJ1-32DT1

AJ65VBTCE3-16DE, AJ65VBTCE3-32DE

AJ65VBTCE3-16TE, AJ65VBTCE3-16DTE, AJ65VBTCE3-32DTE

สนใจติดต่อได้

อ้างอิง https://th.cc-link.org/th/cclink/article/cclink_first_generation.html

ทำความรู้จักกับ 1st Gen ของ CC-Link ได้แก่ CC-Link, CC-Link LT และ CC-Link Safety

ในตอนที่แล้วได้พูดถึงบทบาทของเครือข่ายในระบบอัตโนมัติและความแตกต่างของ Industrial Ethernet กับ Ethernet แบบที่ใช้กันทั่วไปไปแล้ว ในตอนนี้จะเป็นการแนะนำให้รู้จักกับเครือข่ายที่ใช้ในโรงงานที่ได้รับความนิยมใช้กันมาอย่างยาวนาน และมีการพัฒนาอยู่ตลอด นั่นก็คือ CC-Link หลายท่านคงจะเคยได้ยินชื่อ CC-Link กันมาบ้าง บางท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการในการใช้งาน
CC-Link บ้างแล้ว แต่หากท่านไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้งาน CC-Link ก็ไม่เป็นไร เนื้อหาในบทความนี้จะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับ CC-Link มากขึ้นอย่างแน่นอน

CC-Link คืออะไร?

ชื่อของระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในโรงงานเพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันสามารถแบ่งออกตาม Generation ได้ทั้งหมด 2 Generations ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึง Generation แรกกันก่อนนะครับ

CC-Link

CC-Link – ถูกพัฒนาโดย Mitsubishi Electric Corporation ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบกึ่งเปิดที่ถูกนำมาใช้เป็นระบบเครือข่ายของโรงงาน โดยใช้หัวปลั๊กในการเชื่อมต่อประเภท RS-485 มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดที่ 10 Mbps. ความยาวของสายที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 1.2 กิโลเมตร หรือ 13.2 กิโลเมตร (ต้องใช้ repeaters) สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 64 Stations ต่อ 1 เครือข่าย มี Refresh time น้อยกว่า 3.9 มิลลิวินาที กรณีเชื่อมต่อกับ 64 Stations (ขึ้นอยู่กับระยะทาง) โดยในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2543 Mitsubishi Electric Corporation ได้ทำการเปิดเผย Specifications ของเครือข่าย CC-Link และในปีเดียวกันนั้นเองเดือนพฤศจิกายนก็ได้มีการก่อตั้งองค์กร CC-Link Partner Association (CLPA) ขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเป็นระบบเครือข่ายแบบเปิด เรียกได้ว่า CC-Link เป็นระบบสื่อสารแบบเปิดที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบรนด์อื่นๆ ได้อย่างเต็มตัว

CC-Link/LT

ต่อมาในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2545 CLPA ก็ได้เปิดตัวเครือข่ายอีกชนิดหนึ่งชื่อว่า CC-Link/LT ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถของ CC-Link ในด้านการประหยัดการใช้สายเคเบิล เหมาะกับการใช้เป็นเครือข่ายสำหรับสวิตช์ I/O ขนาดเล็ก มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดที่ 2.5 Mbps. สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 64 Stations ต่อ 1 เครือข่าย ด้วยจุดเด่นที่มี Refresh time อยู่ที่ 1.2 มิลลิวินาที กรณีที่เชื่อมต่อกับ 64 Stations (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

CC-Link Safety

CC-Link Safety – ถูกเปิดตัวโดย CLPA ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2546 ในฐานะเครือข่ายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะที่สามารถใช้งานร่วมบนพื้นฐานของเครือข่าย CC-Link ได้ และในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2549 ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันการตรวจจับข้อผิดพลาดในการสื่อสารให้กับข้อมูลจำเพาะมาตรฐานของ CC-Link ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับ SIL 3

ดังนั้นสรุปสั้นๆ ได้ว่า CC-Link คือ เทคโนโลยีเครือข่ายที่ใช้ส่งผ่านข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ราว 20 ปีที่แล้ว!! โดย Generation แรกของ CC-Link มีทั้งสิ้น 3 รูปแบบ ได้แก่ CC-Link ที่เป็นเครือข่ายหลักที่ใช้ในโรงงาน, CC-Link/LT เป็นเครือข่ายที่มีจุดเด่นในเรื่องของความประหยัดและเหมาะกับสวิตช์ I/O ที่ไม่ต้องการการใช้งานที่ซับซ้อน และ CC-Link Safety ที่ตอบสนองความต้องการในการใช้เครือข่ายสำหรับความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยทั้งสามเครือข่ายนี้เชื่อมต่อด้วยสาย RS-485 มีความเร็วสูงสุดที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเท่ากับ 10 Mbps. และ 2.5 Mbps (กรณีของ CC-Link/LT) ในปัจจุบันเครือข่าย CC-Link ได้เข้าสู่ Generation ที่สอง ซึ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจาก CC-Link เดิมค่อนข้างมาก โดยมีชื่อว่า CC-Link IE ที่ใช้มาตรฐานของ Ethernet ซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อไป รวมถึงรายละเอียดของ CC-Link IE ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้น, Features ใหม่ๆ
รวมไปถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่รองรับ

เครดิต https://th.cc-link.org/th/cclink/article/cclink_first_generation.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *